שירותי הפירמה

 

 

 

ביקורת דוחות כספיים כולל דוחות מאוחדים ומתואמים במגוון רחב של ענפי תעשיה, מסחר ושירותים במשק.

 

ביצוע תוכניות ביקורת ספציפיות במגוון הנושאים הפיננסיים והניהוליים בגופים המבוקרים.

 

שירותי חשבות וניהול כספים למגוון חברות, מלכ"רים ומוסדות.

בין השאר השירותים כוללים ניהול תזרימי המזומנים של הלקוח, הכנה ובקרה תקציבית, ניתוח ובקרה תמחירית, יעוץ פיננסי שוטף ועוד.

 

הכנת תוכניות עסקיות, ליווי ויעוץ מימוני ופיננסי לעסקאות פרטניות (כולל עסקאות בסדר גודל של עשרות מיליוני ש"ח) וליווי וייעוץ פיננסי שוטף לחברות.

 

הכנת דוחות מס לחברות ולעצמאיים, תכנוני מס פרטניים במגזרי משק שונים, ייעוץ במיסוי מקומי ובינלאומי.